al-Kay الكَيّ

Glosari Jumlah paparan: 415

الكَيّ iaitulah salah satu cara berubat menggunakan besi panas dengan diletakkan di atas kulit bahagian yang sakit. Lihat kamus al-Ghaniy.

Cetak