Ketika aku tidak kenalkan Dia, Dia tetap memberi rezeki kepadaku, apakah sekarang ini dia akan membiarkan aku?

Ibn Qudamah alMaqdisi di dalam alTawwabin, menyebut satu kisah daripada 'Abd alWahid bin Zaid yang berkata: 
 
"Kami pernah berada di dalam sebuah kapal. Tiba-tiba kapal kami dipukul angin hingga tersadai di sebuah pulau. Lalu kami singgah di pulau tersebut. Kami dapati seorang lelaki sedang menyembah berhala. 
 
Kami pergi kepadanya dan bertanya: "wahai lelaki, siapa yang kamu sembah ini?" Lalu lelaki itu menunjukkan isyarat kepada berhala yang dia sembah.
 
Kami berkata kepadanya: "bersama kami di dalam kapal, ada orang yang boleh buat berhala seperti ini. Berhala seperti ini bukanlah tuhan yang disembah."
 
Lalu lelaki itu bertanya: "kamu semua pula, apa yang kamu sembah?"
 
Kami menjawab: "kami menyembah Allah."
 
Kata lelaki itu: "apakah Allah itu?"
 
Kami menjawab: "Tuhan yang berada di langit 'arasynya, di bumi kesultananNya, pada makhluk yang hidup dan mati ketentuanNya."
 
Tanya lelaki itu lagi: "Bagaimana kamu boleh tahu tentangNya?"
 
Kami menjawab: "(Tuhan yang bersifat) Raja Yang Maha Agung ini, Pencipta Yang Maha Mulia ini telah mengutuskan seorang rasul (utusan) yang mulia, bagindalah yang mengkhabarkan tentang semua ini." 
 
Tanya lelaki itu lagi: "Apa yg rasul itu lakukan?"
 
Jawab kami: "Rasul itu telah menyampaikan risalah dengan penuh amanah. Setelah itu Allah panggil rasul itu semula kembali kepadaNya (wafat)." 
 
Tanya lelaki itu lagi: "Apakah ada tanda yang ditinggalkan oleh rasul itu untuk kamu semua?"
 
Kami menjawab: "Sudah tentu."
 
Tanya lelaki itu: "Apakah yang ditinggalkannya itu."
 
Kami menjawab: "Dia tinggalkan untuk kami sebuah kitab dari sisi tuhan yang Maha Raja."
 
Kata lelaki itu: "Tunjukkan kepadaku kitab tuhan yang Maha Raja itu. Sudah tentu ia satu kitab yang sangat baik." Lalu kami bawakan kepadanya mushaf alQuran. Dia berkata: "aku tidak tahu membaca." Lalu kami bacakan untuknya satu surah dari alQuran. Ketika kami membacanya, dia menangis dan terus menangis sehingga kami khatamkan surah tersebut. 
 
Lalu dia berkata: "Pemilik ungkapan ini tidak boleh sama sekali dimaksiati." 
 
Setelah itu dia memeluk Islam. Kami ajarkan kepadanya syariat Islam dan beberapa surah alQuran. Kami bawa dia bersama kami di dalam kapal. Apabila kapal berlayar dan gelap malam tiba, kami semua masuk ke tempat tidur. Lelaki itu bertanya:
 
"wahai kaum, tuhan yang kamu semua kenalkan kepadaku ini, apabila malam, apakah Dia akan tidur?"
 
Kami menjawab: "tidak wahai hamba Allah. Dia Tuhan Yang Maha Hidup, Yang Maha Berdiri Sendiri, Yang Maha Agung, Dia tidak tidur." 
 
Kata lelaki itu: "Seburuk-buruk seorang hamba ialah kamu semua. Kamu semua tidur sedang tuhan kamu tidak tidur."
 
Dia berlalu pergi dan terus beribadah. Apabila kami sampai, kami berkata kepada para sahabat kami: "orang ini baharu sahaja memeluk Islam, asing pula di tempat ini." Lalu kami kumpulkan untuknya beberapa dirham dan serahkan kepadanya. Apabila melihat apa yang kami kumpulkan untuknya. Dia bertanya:
 
"Apa semua ini?"
 
Kami jawab: "jadikan ia bagi memenuhi keperluanmu." 
 
Lelaki itu menjawab: "La ilaha illa Allah. Aku dahulunya ketika tinggal di pulau yang dikelilingi laut, menyembah berhala selain Allah, Dia (Allah) tidak mengabaikan aku. Maka apakah Dia (Allah) akan mengabaikan aku sekarang ini sedangkan aku telah mengenalinya?" 
 
Dia terus berlalu pergi dan berusaha sendiri. Setelah itu lelaki tersebut merupakan salah seorang pemuka orang-orang soleh sehinggalah dia meninggal dunia.

Cetak  
Wallahu a'lam