Dua jalan yang menyesatkan manusia. Syubhah (kesamaran) & Syahwah (kemahuan nafsu) & jalan menghadapinya

Adab dan Akhlak Jumlah paparan: 208

Cetak
Wallahu a'lam