Nasihat mesti bebas dari makian dan herdikan

Adab dan Akhlak Jumlah paparan: 214

Cetak
Wallahu a'lam