Tidak salah taqlid kepada ulama sekalipun tanpa mengetahui dalil

Fiqh dan Usul Jumlah paparan: 260

Cetak
Wallahu a'lam