Sunnah mengusung jenazah di atas bahu ke tanah perkuburan

Fiqh dan Usul Jumlah paparan: 131

Cetak
Wallahu a'lam