Tegahan Lalu Di Hadapan Orang Yang Sedang Solat Adalah Dalam Kawasan Yang Diperlukan Untuk Sujud

Fiqh Ibadat Jumlah paparan: 300

Cetak
Wallahu a'lam