Wajib Memulakan Solat Dari Awal Apabila Wudhu Batal Ketika Solat

Fiqh Ibadat Jumlah paparan: 287

Cetak
Wallahu a'lam