Air basuh pakaian bernajis dalam mesin basuh, bawah bab Ghusalah alNajasah BUKAN bab air mutanajjis

Fiqh Ibadat Jumlah paparan: 214

Cetak
Wallahu a'lam