Nahu 3

Glosari Jumlah paparan: 676

 

Apa2 yg kedudukannya selepas Zorof, maka ia adalah Mudhafun Ilaih, sama ada ia sesuatu yg Mufrad atau sesuatu Jumlah. Contoh:

ذهبتُ نحو دارِ الهجرة

Cetak