Orang Munafik Mencari Kemuliaan Dan Kekuatas Di Sisi Orang-orang Kafir

Ungkapan yang bermaksud:

“Apakah mereka (orang-orang munafik) mencari izzah (kekuatan dan kemuliaan) di sisi orang-orang kafir itu.” (al-Nisa: 138)

Ungkapan ini termasuk dalam kumpulan istifham inkariy iaitulah pertanyaan bagi tujuan pengingkaran iaitulah kekuatan dan kemuliaan itu sama sekali tidak akan diperolehi dari orang-orang kafir. Hal ini kerana kekuatan dan kemuliaan adalah milik Allah akan yang dikurniakan kepada orang-orang yang beriman sahaja. (Lihat tafsir al-Jalalain)

Kata al-Imam al-Qurtubi RH:

وفي هذا دليل على أن من عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق؛ لأنه لا يتولى الكفار. وتضمنت المنع من موالاة الكافر، وأن يتخذوا أعوانا على الأعمال المتعلقة بالدين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه، فقال له : (ارجع فإنا لا نستعين بمشرك)

Maksudnya: “Ini adalah dalil bahawa sesiapa yang melakukan maksiat dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah bukanlah seorang munafiq, kerana dia tidak berwalikan (bersetia dengan) orang-orang kafir (menentang orang-orang yang beriman). Ayat ini juga mengandungi larangan berwalikan orang kafir demikian juga menjadikan mereka sebagai pembantu melakukan kerja-kerja yang ada kaitan dengan agama. Di dalam kitab al-Sahih daripada ‘Aisyah RA bahawa seorang lelaki dari kalangan orang-orang musyrikin bergabung dengan Nabi SAW untuk peperangan. Baginda bersabda kepada lelaki itu: “Pulanglah, sesungguhnya kami tidak meminta bantuan dengan seorang musyrik.” 

Ibn Qayyim al-Jauziyyah di dalam Ahkam Ahl al-Zimmah menyebut tindakan yang sama oleh ’Umar bin al-Khattab RA, iaitulah ketikamana sampai kepada 'Umar surat daripada Mu'awiyah bin Abi Sufyan: 

"Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dalam kalangan pekerjaku (dalam pemerintahan) terdapat seorang penulis beragama Kristian. Tidak akan sempurna urusan Kharaj (cukai tanah yang diusahakan) melainkan dengan kemahiran yang ada padanya. Maka aku mohon pandangan daripadamu." 

'Umar menulis jawapan kepada Mu'awiyah dengan berkata:

"Semoga Allah memberi keafiatan kepada ku dan kepadamu. Telah aku baca suratmu berkaitan seorang Nasrani pekerjamu. Amma Ba'du: "maka (aku menganggap) sesungguhnya Nasrani itu telah mati, wassalam."


Cetak  
Wallahu a'lam