Tadabbur alQuran al-Insan 20-21. Firman Allah SWT:

كلا بل تحبون العاجلة، ويذرون الآخرة

Maksudnya: "Sekali-kali jangan, bahkan kamu semua mencintai (kehidupan) yang segera (dunia) dan kamu semua meninggalkan (kehidupan) Akhirat."

Perhatikan ungkapan: "dan kamu semua meninggalkan (kehidupan) Akhirat". Sebelumnya ALlah SWT menyebut: "bahkan kamu semua mencintai (kehidupan) yang segera (dunia) ". Sedangkan perkataan berlawanan kepada "mencintai" sepatutnya adalah "membenci" bukan "meninggalkan".

Ini menunjukkan semata-mata meninggalkan akhirat dan mengabaikannya adalah suatu perbuatan yang tercela sekalipun tidak membencinya.


Cetak  
Wallahu a'lam