Kalimah الله di dalam al-Quran

Kalimah الله di sebut di dalam al-Quran sebanyak 2360 tempat. (Lihat Syarh al-Asymuni 'Ala Ilfiyyah Ibn Malik, hal. 4)


Cetak  
Wallahu a'lam