Makruh Imam Kekal Lama Memghadap Kiblat Selepas Memberi Salam


Cetak  
Wallahu a'lam