Harta pusaka untuk seorang isteri, dua anak lelaki dan tiga anak perempuan

Soalan: 

Seorang lelaki meninggal dunia, waris yang ada adalah isteri, 2 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Berapa bahagian untuk setiap orang dari mereka?

Jawapan:

Untuk isteri 1/8. Baki hartanya untuk anak-anak yang tinggal ialah untuk lelaki dua bahagian dari bahagian anak perempuan. 


Cetak  
Wallahu a'lam