Makna Nasab

Nasab نَسَبَ pada bahasa dapat dilihat pada ungkapan نسبه ينسبه نسَبا iaitulah عزاه yang antara maksudnya: menisbahkannya, memasukkannya, menggabungkannya, menyandarkannya dan lain-lain. Apabila dikatakan: نسب فلان إلى أبيه bermaksud “fulan itu dinasabkan kepada bapanya.” membawa maksud: رفعه إلى جده الأكبر, “Dia dinisbahkan kepada datuknya yang tertua.”  Sama juga seperti perkataan: استنسب لنا bermaksud: “berikan nasab kepada kami.” iaitulah: اذكر لنا آباءك وأجدادك حتى نعرفك, “sebutkan kepada kami, bapa dan datuk kamu, agar kami dapat mengenali siapa kamu.”

Kata pluralnya ialah أنساب. Apabila dikatakan نسبه في بني فلان bermaksud “nasab orang itu pada bani fulan” maksudnya هو منهم, “orang itu dari kalangan mereka.” Manakala النِسْبَة adalah الصلة أو القرابة, iaitulah hubungan dan qarabah (kekeluargaan).[1]

            Pada istilah, kalimah nasab tidak terkeluar dari maknanya dari sudut bahasa, iaitulah: صلة الإنسان بمن ينتمي إليهم من الآباء والأجداد[2] bermaksud: “Hubungan seorang insan dengan siapa dia intima’ (digabungkan) dari kalangan bapa dan datuk.” demikian juga وما يترتب على ذلك من التزامات كعطف الأب على ولده وتربيته وتعليمه حتى يبلغ أشده ومن احترام الولد لأبيه ورعايته وحصول التوريث فيما بينهما, yang bermaksud: “Apa-apa yang menatijahkan beberapa kemestian seperti rasa kasih-sayang seseorang bapa kepada anaknya, memberi pendidikan dan pembelajaran sehinggalah sianak itu besar dewasa, demikian juga menatijahkan rasa hormat seorang anak kepada bapanya, memeliharanya dan terhasilnya hak perwarisan antara mereka berdua.” [3]

------------------------------------------- 

[1] al-Misbah al-Munir dan al-Qamus al-Muhith 

[2] Al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah 9/315

[3] Majallah Jami‘ah al-Azhar – Ghaza, Silsilah al-‘Ulum al-Insaniyyah 2013, jld: 15, bil.: 2


Cetak