Perbezaan Antara al-Taqsir التقصير dan al-Qusur القصور

al-Taqsir التقصير ialah ترك أداء المراد مع القدرة عليه “Tinggal dari melaksanakan apa yang dikehendaki dalam keadaan memiliki kemampuan melakukannya.”

 al-Qusur القصور ialah العجز عن أداء المراد لمانع “Tiada kemampuan melaksanakan apa yang dikehendaki disebabkan sesuatu penghalang.” (Mursyid Zawi al-Hija wa al-Hajah Ila Sunan Ibn Majah wal al-Qaul al-Muktafa ‘Ala Sunan al-Mustafa oleh al-Syeikh Muhammad al-Amin bin Abdillah, Yusuf bin Hasan al-Urmiy al-‘Alawiy al-Athyubiy al-Harari al-Kurriy al-Buwaithi, halaman:62)


Cetak