Bukan Dari Kalangan Kami...

Sabda Nabi SAW:
ليس منَّا من خَبَّبَ امرأة على زوجها.
Maksudnya: "Bukan dari kalangan kami sesiapa yang menjadi sebab seorang wanita nusyuz terhadap suaminya." (alSilsilah alSahihah)
 
 

Cetak  
Wallahu a'lam