Athar (Peninggalan) Nabi SAW (2)

Imam Ibn Kathir berkata di dalam alBidayah wa alNahiyah:

"Kata (al-Imam) alBukhari, menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Ismail, menceritakan kepada kami Ayyub daripada Muhammad daripada Abi Burdah, katanya:

"Aisyah keluarkan kepada kami sehelai selendang dan kain yang tebal, lalu berkata: "diambil ruh Nabi SAW bersama dua helai kain ini."

Bagi alBukhari juga dari hadis alZuhriy daripada 'Ubaid Allah bin 'Abdillah daripada 'Aisyah dan Ibn 'Abbas, mereka berdua berkata:

"Ketika Rasulullah sakit yang membawa kematian, baginda menyelubungi wajah dengan sehelai kain, setelah itu membukanya seraya berkata: "Laknat Allah ke atas orang-orang Yahudi dan Kristian yang menjadikan kubur para nabi sebagai masjid."

Baginda memberi amaran dari terikut perbuatan mereka. Aku katakan: "3 helai kain ini tidak aku ketahui lagi tentangnya."

 
 
 
 

Cetak  
Wallahu a'lam