Hukum makan dengan tangan kanan

 

Kemudian makan dengan tangan kanan. Ia juga amalan sunat, makan dengan tangan kanan berdasarkan pandangan majoriti para ulama. Namun al-Qaradhawi berpndangan makan dengan tangan kanan itu bukan sunat, sebaliknya wajib, disebabkan Nabi SAW telah menyamakan orang yang makan dengan tangan kiri dengan perbuatan syaitan. Kata al-Qaradhawi, mustahil Nabi SAW telah samakan perbuatan makan menggunakan tangan kiri dengan syaitan, mustahil ia makruh. Melainkan ia menunjukkan haram. Manakala perintah makan menggunakan tangan kanan sudan tentu membawa maksud perintah yang wajib, kata al-Qaradhawi. Tetapi majoriti para ulama berpandangan sunat seperti yang disebut di dalam buku ini.


Cetak  
Wallahu a'lam