Sebahagian bentuk ukiran pada cincin para sahabat RA


Cetak  
Wallahu a'lam