al-Damiri الدميري  

د م : al-Damiri (الدميري)

Beliau ialah Muhammad bin Musa bin ‘Isa bin ‘Ali al-Kamal, Abu al-Baqa’ al-Damiri (مُحَمَّد بن مُوسَى بن عِيسَى بن علي الْكَمَال أَبُو الْبَقَاء الدميري). Berasal dari Kaherah, Mesir. Dilahirkan di awal tahun 742H. Dibesarkan di Kaherah. Pada awalnya seorang tukang jahit, setelah itu memberi tumpuan menuntut ilmu dengan beberapa tokoh ulama besar di zamannya antara mereka al-Subki, al-Jamal al-Asnawi, Ibn al-Mulaqqin, al-Balqini dan lainnya. Menguasai berbagai cabang ilmu seperti tafsir, hadis, fiqh, usul, adab dan seumpamanya. menulis beberapa tulisan antaranya al-Dibajah syarah kepada Sunan Ibn Majah sekitar lima jilid, Syarh al-Minhaj yang dinamakan sebagai al-Najm al-Wahhaj sebanyak empat jilid, yang lebih kepada ringkasan beliau dari syarah oleh al-Subki, al-Asnawi dan selain mereka berdua bersama tambahan-tambahan dari beliau, Hayah al-Hayawan dan selainnya. Beliau juga pernah menyampaikan ilmu dan berfatwa di Mekah.

Meniggal dunia  pada 3 Jamadil Awwal 808H. (lihat al-Badr al-Tali’ Bi Mahasin Min Ba’d al-Qarn al-Sabi’ oleh al-Syaukani)

lihat juga: Rumuz Ulama Syafi'ie Mutaakhirin


Cetak  
Wallahu a'lam