al-Arqam bin Abi al-Arqam RA

Nama beliau ialah Arqam bin 'Abd Manaf bin Asad bin 'Abdillah bin 'Amr bin Makhzum bin Yaqazah bin Murrah bin Ka'ab, (kuniahnya) Abu 'Abdillah (أرقم بن عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب). Terkenal dengan gelaran al-Arqam bin Abi al-Arqam al-Makhzumi. Kata Ibn Hajar al-'Asqalani: "seorang sahabi, pemilik rumah yang menjadi tempat perhimpunan Nabi SAW dan sahabat baginda sebelum berdakwah secara terang-terangan." 

Dilahirkan 30 tahun sebelum HIjrah bersamaan 594 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 55 Hiriyyah bersamaan tahun 675 Masihi.

al-Zirkili di dalam al-I'lam menyatakan beliau dari kalangan orang yang awal memeluk Islam, iaitulah orang yang ketujuh. Rumahnya berhampiran dengan bukit Safa dan dinamakan Dar al-Islam. Beliau meninggal dunia di Madinah

Ibn Mandah (ابن مندة) meriwayatkan daripada 'Abdullah bin 'Uthman bin al-Arqam daripada datuknya yang merupakan seorang badriy yang berkata: "Dahulunya Rasulullah SAW berada di rumahnya (al-Arqam bin Abi al-Arqam) di Safa sehingga jumlah orang lelaki Islam ketika itu seramai 40 orang. 'Umar bin al-Khattab RA adalah yang terakhir memeluk Islam dari kalangan mereka. Apabila sempurna bilangan 40 orang lelaki Islam, mereka keluar (dan melakukan dakwah secara terang-terangan). (Lihat al-Isabah 1/197)

Para sahabat yang awal seperti Abu Bakar al-Siddiq, 'Ali bin Abi Talib, Khabbab, 'Amir bin Fuhairah, Ma'mar bin al-Harith, Waqid bin 'Abdillah, 'Uthman bin Madz'un, 'Ubaidah bin al-Harith, 'Abd al-Rahman bin 'Auf, Abu Salamah bin 'Abd al-Asad, Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah dan selain mereka telah memeluk Islam sebelum Nabi SAW menjadikan rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam sebagai tempat perhimpunan. (lihat Siyar a'lam al-Nubala' 3/350)   


Cetak  
Wallahu a'lam