Termasuk dari sebesar-besar mudharat ke atas seseorg hamba adalah tiada kerja dan duduk bersahaja

Tazkirah Jumlah paparan: 277

Termasuk dari sebesar-besar mudharat ke atas seseorg hamba adalah tiada kerja dan duduk bersahaja. Ini kerana setiap jiwa tidak boleh duduk bersahaja, bahkan jika jiwa tidak disibukkan dengan apa-apa yang mendatangkan manfaat kepadanya, sudah pasti dia akan disibukkan dengan apa-apa yang mendatangkan mudharat.

Cetak
Wallahu a'lam