Dua perkara yang amat menyedihkan...

Dua perkara yang amat menyedihkan:

1) Seorang lelaki yang tidak masuk ke masjid melainkan setelah menjadi jenazah.

2) seorang perempuan yang tidak menutup aurat melainkan setelah menjadi jenazah.


Cetak  
Wallahu a'lam