Larangan Mengadakan Perayaan di Kubur

Kata Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah RH:

"Sesungguhnya kubur Nabi ﷺ adalah kubur yang paling afdhal (utama dan mulia) di atas muka bumi ini. Telah dilarang diadakan perayaan padanya. Maka kubur lainnya adalah lebih utama dikenakan larangan ini, walau siapapun penghuninya."

(Iqtidhaa' alSirat alMustaqim 2/172)


Cetak  
Wallahu a'lam