SDI 1566: Apakah Alam Barzakh Alam Pertama Akhirat?

Soalan: 

Adakah alam barzakh itu alam pertama akhirat ?

Jawapan: 


Cetak  
Wallahu a'lam