SDI 1484: Bagaimana Ada Ulama Yang Berpandangan Basmalah Bukan Satu Ayat Dari al-Fatihah?

Soalan: 

Kenapa ada para ulama' yang kata bismillah tak termasuk dari surah al fatihah?bukan ke al quran itu mutawattir?dan adakah ini khilaf yang boleh diraikan atau tidak?
 


Cetak  
Wallahu a'lam