Ulama dirujuk untuk memahami kehendak Allah dan Rasul


Cetak  
Wallahu a'lam