SDI 0624: Hukum Bunuh Kucing Sakit Bagi Tamatkan Penderitaannya

Soalan: 
 
Salam ustaz, ada seekor anak kucing patah kaki, jalan terpaksa seret, makan pun susah, ada orang cadangkan mercy killing utk tamatkan penderitaannya, apakah hukumnya? 
 
Jawapan: 
 
Ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Ulama mazhab Hambali melarangnya, demikian juga ulama mazhab alSyafie seperti yang dinyatakan di dalam Hasyiah alSyarqawi 'ala alTahrir 2/459. 
 
Namun ulama mazhab Maliki membenarkan menyembelih haiwan sakit yang tidak boleh dimakan dagingnya bagi tujuan menamatkan penderitaannya. alDardir di dalam Syarahnya kepada Mukhtasar Khalil menyatakan digalakkan menyembelih binatang yang tidak dimakan dagingnya disebabkan sakit atau buta yang tidak dapat dimanfaatkan lagi bagi menamatkan penderitaannya. (Lihat Hasyiah alDusuqi /368) 
 
Namun, jika ada pusat rawatan untuk haiwan-haiwan seumpama ini, adalah baik menyerahkan kepada mereka bagi proses rawatan. Jika tiada jalan lain, maka anda berhak mengambil pandangan ulama mazhab Malik ini, terutamanya jika tiada lagi harapan haiwan tersebut sembuh atau bimbangkan kemudharatan kepada manusia.

Cetak  
Wallahu a'lam