Sembelihan Syarak Terlaksana Dengan Tiga Cara

Sembelihan syara’ terlaksana melalui:

  • Al-Zabh الذبح ia terlaksana dengan memutuskan urat al-Halqum (الحلقوم)[1], al-Mari’ (المَرِيْء)[2], dan al-Majadain (الوجدين)[3]. Ia merupakan kaedah yang diutamakan untuk menyembelih kambing, lembu, burung dan seumpamanya. Harus juga dengan kaedah yang lain.
  • Al-Nahr النحر ia terlaksana dengan tikaman di al-Labbah (اللبة) iaitulah al-Wahdah (الوهدة)[4] yang terletak di bahagian bawah tungkuk. Ia merupakan kaedah yang diutamakan untuk menyembelih unta dan seumpamanya[5]. Harus juga kaedah ini digunakan kepada lembu.
  • Al-‘Aqr العقر ia terlaksana dengan melukakan haiwan yang tidak mampu dikuasai di mana-mana bahagian dari badannya. Sama ada binatang liar yang diharuskan memburu atau binatang yang menjadi liar dari binatang-binatang yang jinak. Jika pemburu mendapati binatang ini masih hidup, maka wajib al-Zabh atau al-Nahr (sekali lagi).

------------------------------ 

[1] Laluan makanan dan minuman. Lihat Nasb al-Rayah fi Takhrij Ahadith al-Hidayah

[2] Laluan pernafasan. Ia berada di bawah Halqum. Ibid, lihat juga Ahkam al-Tazkiah al-Mu’asarah.

[3] Dua urat darah yang berada di tengkuk. Kedua-duanya melingkari Halqum, dikatakan juga melingkari al-Mari’. Ibid, lihat juga Ahkam al-Tazkiah al-Mu’asarah. Keempat-empat urat ini dinamakan الأوداج الأربعة.

[4] Kawasan merendah di antara tengkuk dan dada. Fatwa islamweb.net

[5] Haiwan bertengkuk panjang Seperti Zirafah dan seumapamnay.


Cetak  
Wallahu a'lam