SDI 0604: Qadar Toma'ninah

Soalan: 

salam ustaz. berapa kadar/masa toma'ninah?

Jawapan:

Ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama tentang kadar toma'ninah bagi rukuk, sujud dan seumpamanya. Ada yang mengatakan kadarnya adalah pada kadar diam seketika dan tetap anggotanya dalam kedudukan tersebut sehingga ada pemisahan antara pergerakan turun dengan pergerakan naik. (Lihat Raudhah alTolibin oleh alNawawi 1/250)


Cetak  
Wallahu a'lam