SDI 0590: Hukum Daging Sembelihan Yang Dilakukan Di Hadapan Haiwan Lain

Soalan: 
 
Asssalamu'alaikum ustaz bin sahak. 
 
Setahu saya islam tidak membenarkan menyembelih haiwan di hadapan haiwan lain yg menunggu giliran disembelih. Jika berlaku juga, apa hukum daging haiwan tersebut? Halal atau haram? 
 
Jawapan: 
 
Wa'alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh. 
 
Tidak haram daging haiwan jika disembelih di hadapan haiwan lain. Larangan menyembelih haiwan hadapan haiwan lain adalah termasuk dalam adab sembelihan. (Lihat alMausuah alFiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 10/221). Ia termasuk dalam keindahan syariat Islam. Kata Imam Ibn Qudamah RH:
 
"Dimakruhkan menyembelih kambing, sedangkan haiwan lain melihatnya." (alMughniy: 9/317)
 
Di dalam 'Aun alMa'bud dinyatakan: "Jangan dijatuhkan haiwan untuk disembelih dengan ganas, jangan juga menyembelihnya di hadapan haiwan sembelihan yang lain."
 

Cetak  
Wallahu a'lam