Tidak salah taqlid kepada ulama sekalipun tanpa mengetahui dalil


Cetak  
Wallahu a'lam