Khuntha Musykil adalah perkara iftiradhi yang boleh dapat dibuktikan


Cetak  
Wallahu a'lam