Pendekatan ulama kumpulan kedua & ketiga dalam isu perkara yang membatalkan puasa


Cetak  
Wallahu a'lam