SDI 1384: Hukum Bekerja Sebagai Penyelamat di Kolam Renang

Friday, August 14, 2009


Soalan:


Saya bekarja sebagai penyelamat (rescue) di kolam renang yang mewajibkan saya memerhati perenang-perenang di kolam renang, dimana dikalangan mereka ada wanita yang kebiasaannya memakai baju renang. Apakah harus saya melakukan kerja ini ataupun tidak?

Jawapan:

Oleh: Majlis Kajian dan Fatwa Eropah
Penterjemah: Mohamad Abdul Kadir bin Sahak


“Tidak mengapa bekerja sebagai penyelamat di kolam renang dengan menjaga syarat-syaratnya termasuk tidak melihat aurat-aurat wanita ajnabiy, tidak bersendirian dengan mereka dan tidak ada percampuran (antara lelaki dan perempuan) dalam bentuk yang tidak dibenarkan.

Apa yang jelas dari soalan penyoal menunjukkan dia terdedah kepada perkara-perkara yang dilarang oleh syarak seperti melihat aurat wanita yang diharamkan oleh syarak. Maka perkara itu tidak dibenarkan, melainkan jika ada dharurat yang terpaksa yang tidak ada jalan mengelaknya. Maka kami menasihati penyoal untuk mencari kerja lain yang jauh dari terjebak ke dalam perkara yang dilarang oleh syarak. Dan kemungkinan tidak mengapa dia berterusan dengan kerja tersebut sehingga dia mendapati kerja yang lain." 
(Fatwa: 11/17)

Cetak  
Wallahu a'lam