SDI 0651: Kedudukan Seorang Yang Gila, Dahulunya Melakukan Maksiat

Soalan:
Saya ada seorang kawan yang ditimpa penyakit gila. Sebelum ini dia seorang yang normal namun banyak melakukan kesalahan seperti mencuri dan seumpamanya. Soalan saya apakah kesalahannya dahulu dikira terhapus dengan penyakit gila yang dialaminya?

Jawapan:

Seorang gila akan dihisab segala perbuatan yang dilakukannya ketika dia sihat. Jika baik maka dia akan dibalas dengan kebaikan, demikian juga jika buruk dia akan menerima balasan keburukan.

Di dalam Fatwa al-Lujnah al-Daimah ada dinyatakan:

“Apakah seorang yang gila akan dihukum terhadap amalan yang tidak diredhai oleh Allah yang dilakukannya sebelum dia gila?seperti meninggalkan solat, tidak mengeluarkan zakat dan selainnya? Orang itu di awal umurnya tidak gila, namun dia menjadi gila di penghujung umurnya.”

Jawapan dari Lujnah al-Daimah adalah seperti berikut:

“Hukum dia (orang tersebut) pada waktu dia berakal adalah sama seperti hukum orang-orang mukallaf yang berakal lainnya dalam bab hisab, pahala dan balasan. Adapun hukum ketika dia gila sama seperti hukum orang gila yang lainnya iaitulah tidak dicatit kesalahan yang dilakukannya.”

Jika demikian keadaannya. Jika orang gila tersebut belum bertaubat dari kesalahan yang pernah dilakukannya ketika dia waras, atau dia belum memulangkan barang yang dicuri kepada tuannya, maka dia terdedah kepada hukuman di sisi Allah SWT.

Oleh itu, ahli keluarganya hendaklah memulangkan semula barang yang dicuri kepada tuannya atau meminta halal dari tuannya. Atau menggantikan barang yang dicuri dengan harta sipencuri sendiri.


Cetak  
Wallahu a'lam