SDI 1473: Perbezaan Antara Ibadah mahdhah Dengan Bukan Ibadah Mahdhah

Soalan: 

Pak ustaz, kita terdengar ibadat mahdhah & ghairi mahdha...apa maksudnya....asal perkataan nya bagaimana?

Jawapan:


Cetak  
Wallahu a'lam