Sutrah Makmum Masbuk Selepas Imam Memberi Salam


Cetak  
Wallahu a'lam