Anggota badan manusia yang masih hidup tidak perlu ditunaikan solat jenazah


Cetak  
Wallahu a'lam