Huraian Matla' alBadrain 1: Sebab fuqaha' memulakan bab bersuci di dalam kitab fekah


Cetak  
Wallahu a'lam