Jika jemaah wanita berasingan dari jemaah lelaki, maka sebaik-baik saf mereka adalah di hadapan


Cetak  
Wallahu a'lam