Air basuh pakaian bernajis dalam mesin basuh, bawah bab Ghusalah alNajasah BUKAN bab air mutanajjis


Cetak  
Wallahu a'lam