Haji Ketika Belum Baligh Tidak Dikira Sebagai Haji Islam

Seorang budak yang belum baligh melaksanakan haji, dia dapat pahala haji. Cumanya haji yang dilaksanakan oleh seorang budak yang belum baligh itu bukan haji Islam. Maksudnya bukan haji yang mengangkat kefardhuan atau tuntutan melaksanakan haji bagi setiap Islam. Orang tua-tua dahulu sebut haji yang dilakukan oleh seorang budak yang belum baligh sebagai haji kecil. Iaitulah haji tersebut tidak mengangkat kefardhuan haji ke atas budak tersebut setelah dia baligh dan dewasa. 

Terdapat nukilan dari beberapa ulama yang mengatakan telah berlaku ijmak budak yang mumayyiz iaitulah budak yang telah boleh memahami perintah dan tegahan, biasanya budah yang mencapai usia tujuh tahun, jika mereka lakukan haji, haji tersebut sah dan dikira pahala untuk budak tersebut. Penjaganya perlu mengajar dia berniat ihram dan berihram seperti orang dewasa, demikian juga menjaga larangan-larangan ihram. 

Ulama berbeza pandangan, bagaimana dengan budak yang belum mumayyiz jika melaksanakan haji dapat pahala atau tidak? Sebahagian ulama mengatakan dia dapat pahala juga. Berkaitan niat, kata para ulama, penjaganya kena niatkan memasukkan budak itu ke dalam ibadah haji. Penjaganya memakaikan ihram kepada budak itu, dan meniatkan memasukkan budak itu ke dalam ibadah haji. 


Cetak  
Wallahu a'lam