Perbezaan Tahiyyat Ibn Mas'ud & Ibn Abbas / Imam Syafie memilih Tahiyyat Ibn Abbas lebih afdhal


Cetak  
Wallahu a'lam