SDI 1592: Perlukan Makmum Mengaminkan Qunut Nazilah Imam?

Soalan:

Ketika imam membaca qunut nazilah, apakah makmum perlu mengaminkan?

Jawapan:

Disunatkan makmum mengaminkan qunut nazilah yang dibaca oleh imam ketika solat. Hal ini berdasarkan hadis Ibn ‘Abbas RA yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai sahih oleh Ibn Khuzaimah RH: “Rasulullah SAW berqunut…” sehingga pernyataan Ibn ‘Abbas RA:

ويؤمن من خلفه

Maksudnya: “Dan mereka yang berada di belakang baginda (makmum) mengaminkannya.” Hadis ini jelas menunjukkan para sahabat mengaminkan qunut yang dibaca oleh Nabi SAW.

Al-Nawawi RH dalam Minhaj al-Talibin menyatakan:  وأنه يؤمن المأموم للدعاء  maksudnya:”Dan bahawasanya, makmum mengaminkan doa (dari imam).” Iaitulah ketika qunut Subuh mahupun qunut nazilah.


Cetak  
Wallahu a'lam