SDI 1594: Apakah dalil menutup qunut nazilah dengan berselawat ke atas Nabi SAW?

Soalan:

Apakah dalil menutup qunut nazilah dengan berselawat ke atas Nabi SAW?

Jawapan:

Sunat menutup qunut dengan berselawat ke atas Nabi SAW, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Hal ini berdasarkan hadis al-Hasan bin Ali RA tentang qunut Witir yang diriwayatkan oleh al-Khamsah. Di mana berdasarkan riwayat al-Nasai’e terdapat tambahan: وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيّ maksudnya: “Dan selawat Allah Taala ke atas Nabi.”

Al-Nawawi dalam al-Majmu’ menyatakan tambahan ini dengan sanad yang sahih atau hasan. Demikian juga Ibn Khuzaimah meriwayatkan secara mauquf daripada Ubai bin Ka‘ab RA yang membaca di akhir qunutnya:

‌اللَّهُمَّ ‌صَلِّ ‌عَلَى ‌آلِ ‌مُحَمَّد

Maksudnya: “Ya Allah, berselawatlah ke atas keluarga Muhammad.”

Al-Imam al-Nawawi dalam al-Minhaj menyatakan: “Disunatkan bersewalat ke atas Nabi SAW di akhirnya (qunut).” 


Cetak  
Wallahu a'lam