Tangguh Jumaat Disebabkan Covid-19 Menurut Mazhab al-Syafi'ie

alImam Syihab alDin Ahmad bin Hamzah alRamli alSyafie ditanya:

عما لو عم عذر كالمطر هل تسقط الجمعة عن أهل محله أو لا؟

Maksudnya: "berkaitan sesuatu keuzuran yang meluas seperti hujan, apakah gugur Jumaat dari penduduk tempat tersebut atau tidak?"

Jawab beliau:

بأنه تسقط الجمعة عن أهل محل عمه العذر المذكور

Maksudnya: "Bahawa gugur Jumaat dari penduduk tempat yang berlaku secara menyeluruh keuzuran yang dinyatakan." (Fatawa alRamli fi Furu' Fiqh alSyafi'ie 136)

 
 
 

Cetak  
Wallahu a'lam