Penjenayah Di Bawah Umur: Keluarga Mangsa Terbunuh Berhak Mendapat Diat (1)

Kesalahan jenayah seperti mendatangkan kecederaan atau kematian yang dilakukan oleh seorang kanak-kanak yang Mumayyiz termasuk dalam Ahkam alWadh'ie (أحكام الوضع). Tdak dilihat siapa pelaku kesalahan tersebut, sudah baligh atau belum, semua mereka sama. Hukum ini bertujuan memelihara harta dan nyawa umat Islam yang termasuk tujuan pensyariatan hukum-hakam agama.
 
Justeru, kanak-kanak yang melakukan jenayah kecederaan anggota badan atau membunuh WAJIB dikenakan hukuman "Diat" iaitu bayaran harta yang diserahkan kepada mangsa atau keluarga mangsa yang teraniaya dan memikul bebanan. Tidak cukup dengan rasa simpati atau lafaz kesian.
 

Cetak  
Wallahu a'lam